Utbildning i hjärt-och lungräddning – 2012-09-19

Information från:
Skräddrabo Bygdegårdsförening & Mållångens IntresseFörening

Till boende i Skålsjön, Skräddrabo, Styggbo, Mållångssta, Mållångsbo, Räfsabo, Gullberg och Kammahav.

Utbildning i hjärt-och lungräddning, användning av hjärtstartare och olycksfallsrisker – 2012-09-19

Som ni kanske vet har vår förening tagit initiativ till att försöka få hjärtstartare/defibrillatorer till vårt område med långa avstånd till akutvård, för att användas vid plötsliga hjärtstopp. Vi har samrått med Mållångens Intresseförening, som helt ställt sig bakom vårt initiativ och som utlovat ekonomiskt stöd, om så skulle behövas. Vi har nu via hjärt- och lungfonden kostnadsfritt fått två hjärtstartare, varav den ena ska placeras på Bygdegården i Skräddrabo och den andra på plats i Mållångsta/Mållångsbo, som boende där får bestämma.

Användning av hjärtstartare kräver att man har utbildning i hjärt- och lungräddning och användning av hjärtstartaren.

Vi har fått möjlighet att få en sådan utbildning kostnadsfritt via Civilförsvarsförbundet. Utbildningen ska genomföras två gånger på Bygdegården i Skräddrabo den 19 september 2012 med ett dagpass kl. 14.00 – 17.00 och ett kvällspass kl. 18.00 – 21.00. Utbildningen omfattar hjärt- och lungräddning, användning av hjärtstartare och en (1) timmes undervisning i hantering av olycksfallsrisker. Det kan gälla bränder, fallskador, luftvägsstopp, olyckor med lastbilar med farligt gods m.m. Högst 20 deltagare kan antas till varje pass.

Vi erbjuder nu er att anmäla er till denna utbildning.

Anmäl dig senast den 14 september 2012 till
Deisy Hellsén, på tfn. 0271-53021, e-mail: deisy.hellsen@bollnas.se
eller brev Skräddrabo 465, 828 95 Viksjöfors.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *