Glädjande nyheter!!

Vi är glada att kunna meddela att Länsstyrelsen avser att ansöka om omprövning av dagens regleringsbestämmelser för sjön Mållången. Detta efter att ärendet åter lyfts och under närmare ett års tid dryftats och diskuterats mer intensivt med berörda intressenter. Under denna period har styrelsen ett flertal tillfällen framfört Intresseföreningens uppfattning om den nuvarande regleringen samt behovet av ändrade regleringsbestämmelser.

Länsstyrelsen delar därmed Intresseföreningens, och andras, uppfattning om behovet av en ny tydligt utformad sänkningsgräns under perioden vår till höst som säkerställer fiskvägens funktion samt tar hänsyn till allmänna naturvårdsintressen.

Kultur & Lyskväll vid Mållången

Lyskvall

Den 29 Augusti 2015 var det åter dags för vår årliga kultur och lyskväll
bland stugorna runt om vid Mållången.

Vid Mållångens strand i Skräddrabo
bjöds det på musik och underhållning till Wanjas

Det serverades även kolbullar under kvällen

Paketpris med möjlighet att besöka muséet

Styrelsen, Mållångens intresseförening
Styrelsen, Skräddrabo bygdegårdsförening

Utbildning i hjärt-och lungräddning – 2012-09-19

Information från:
Skräddrabo Bygdegårdsförening & Mållångens IntresseFörening

Till boende i Skålsjön, Skräddrabo, Styggbo, Mållångssta, Mållångsbo, Räfsabo, Gullberg och Kammahav.

Utbildning i hjärt-och lungräddning, användning av hjärtstartare och olycksfallsrisker – 2012-09-19

Som ni kanske vet har vår förening tagit initiativ till att försöka få hjärtstartare/defibrillatorer till vårt område med långa avstånd till akutvård, för att användas vid plötsliga hjärtstopp. Vi har samrått med Mållångens Intresseförening, som helt ställt sig bakom vårt initiativ och som utlovat ekonomiskt stöd, om så skulle behövas. Vi har nu via hjärt- och lungfonden kostnadsfritt fått två hjärtstartare, varav den ena ska placeras på Bygdegården i Skräddrabo och den andra på plats i Mållångsta/Mållångsbo, som boende där får bestämma.

Användning av hjärtstartare kräver att man har utbildning i hjärt- och lungräddning och användning av hjärtstartaren.

Vi har fått möjlighet att få en sådan utbildning kostnadsfritt via Civilförsvarsförbundet. Utbildningen ska genomföras två gånger på Bygdegården i Skräddrabo den 19 september 2012 med ett dagpass kl. 14.00 – 17.00 och ett kvällspass kl. 18.00 – 21.00. Utbildningen omfattar hjärt- och lungräddning, användning av hjärtstartare och en (1) timmes undervisning i hantering av olycksfallsrisker. Det kan gälla bränder, fallskador, luftvägsstopp, olyckor med lastbilar med farligt gods m.m. Högst 20 deltagare kan antas till varje pass.

Vi erbjuder nu er att anmäla er till denna utbildning.

Anmäl dig senast den 14 september 2012 till
Deisy Hellsén, på tfn. 0271-53021, e-mail: deisy.hellsen@bollnas.se
eller brev Skräddrabo 465, 828 95 Viksjöfors.

Hjärtstartare

Från 2012 finns det 2 st HJÄRTSTARTARE för alla er som bor runt Mållången.

En hjärtstartare finns i Skräddrabo Bygdegård
0705-660168

Den andra finns i Mållångssta i den olåsta kontorsdelen i Lindbloms garage
0271-50036 & 0703-219980

Dessutom finns det en tredje på Skålsjögården
0271-52040 & 0703-400058

LARMLISTA som visar namn och telefonnummer till de som genomgått utbildning. Klicka här

Ny bro över Häsboån på Skräddrabonäset – 2010-10-20

Mållångens Intresseförening har ordnat ny bro över Häsboån på Skräddrabonäset

Den gamla bron över Häsboån på Skräddrabonäset har tjänat ut och började bli riskabel att gå på. En bro har funnits på stället i långa tider och har ingått i en vallväg mellan Skräddrabo och Hibovallarna. En gammal  kavelbro finns anlagd på myren omedelbart söder om bron över ån. Leden över bron används för motionspromenader, skidåkning, cykling m.m. Ett annat populärt fritidsnöje är båtsafari från åmynningen i sjön och uppströms, där man kan se och uppleva olika djur och fåglar. Den gamla, nu ersatta bron hindrade fortsatt båtfärd medan den nya har höjts, så att mindre båtar kan fortsätta uppströms förbi bron.

Initiativet till den nya bron har tagits av Hans Degerman, som förhandlat med markägarna och med Ovanåkers kommun, vars arbetslag har byggt den nya bron. Projekteringen har gjorts av Hans Degerman och Bo Hedlund, två av föreningens tidigare ordförande. Föreningen har ansökt om medel från Mållångens regleringsfond, som beviljade 7 500 kr till projektet, som täcker kostnader för arbetet.

Hasbobron101013