Om föreningen

Kontaktuppgifter

E-post: info@mallangen.se
Telefon: 0297-76 30 68 (Ordf. Daniel Ljungberg)

Adressuppgifter

Mållångens Intresseförening
c/o Jonas Tunstad
Rostock 230
442 91 Romelanda

Bank- och föreningsuppgifter

Swish-nummer: 1235470208
Bankgirokonto: 534-9667
Org.nr: 886501-2069

Stadgar

Stadgar för Mållångens Intresseförening

MåIF-s Styrelse

Styrelse för Mållångens Intresseförening

Daniel4x5

Daniel Ljungberg, Ordförande, E-post

Markus Albertson, Vice ordförande, E-post

Bosse3x4

Bo Andersson, Sekreterare, E-post

Jonas Tunstad, Kassör, E-post

Kicki_Jarkell3x4

Kicki Jarkell, Ledamot, E-post

Anders Jarkell, Ledamot, E-post

 Historik

Den 30 juni 1993 samlades 130 kringboende på Gläntans kursgård i Mållångssta.

Anledningen till mötet var stark irritation och förtvivlan över att sjön detta år blev obrukbar för bad, fiske och rekreation.

Regleringsföretagets sätt att sköta regleringen ifrågasattes. I en tidningsartikel hade man från ansvariga på Regleringsföretaget i Östersund kommenterat det extremt låga vattenståndet med den uppenbart nonchalanta rekommendationen att ”folk väl kunde bada lite längre ut i sjön”.

Detta blev incitamentet till bildandet av Mållångens Intresseförening, MåIF.
Föreningens stadgar tog avstamp i, att verka för: ett säkerställande av pålitligt acceptabel sommarnivå i sjön, värna Mållången som levande sjö, skapa förutsättningar för god fiskevård samt främja god sammanhållning och trevnad för medlemmarna och envar som vistas runt Mållångens sjösystem.

Läs mer under Föreningens Historia