Glädjande nyheter!!

Vi är glada att kunna meddela att Länsstyrelsen avser att ansöka om omprövning av dagens regleringsbestämmelser för sjön Mållången. Detta efter att ärendet åter lyfts och under närmare ett års tid dryftats och diskuterats mer intensivt med berörda intressenter. Under denna period har styrelsen ett flertal tillfällen framfört Intresseföreningens uppfattning om den nuvarande regleringen samt behovet av ändrade regleringsbestämmelser.

Länsstyrelsen delar därmed Intresseföreningens, och andras, uppfattning om behovet av en ny tydligt utformad sänkningsgräns under perioden vår till höst som säkerställer fiskvägens funktion samt tar hänsyn till allmänna naturvårdsintressen.