Finnaholmen

Nu är bryggorna utlagda, virke till renovering av brygga ditforslat, dasset skurat, marken krattad och stugan städad. Så välkommen att göra ett besök på ön!

Tack alla inblandade och tack till Ingemar S för lån av plåtbåt samt Lars R för körning av virkespaket med traktor!

Bryggor vid Finnaholmen

Nu är södra flytbryggan på plats vid Finnaholmen.

Nytt för i år är även en ny flytbrygga på öns norra sidan (mot Esa-näset) som ersätter den utslitna fasta bryggan som revs tidigare i år. Den nya fina bryggan kom på plats efter 3 timmars bogsering och 6 timmars arbete med förtöjning etc. Det som återstår att fixa är den fasta delen av bryggan som ännu är provisorisk.

Stort tack till alla inblandade för denna insats!