Årsmöte 2020

Årsmötet planeras hållas tisdagen den 21 juli, kl. 18:00 vid Skräddrabo Bygdegård.

Vi planerar att hålla årsmötet utomhus p.g.a. rådande situation.

Sedvanliga årsmöteshandlingar, information och fika.

Varmt välkomna!