Finnaholmen

Nu är bryggorna utlagda, virke till renovering av brygga ditforslat, dasset skurat, marken krattad och stugan städad. Så välkommen att göra ett besök på ön!

Tack alla inblandade och tack till Ingemar S för lån av plåtbåt samt Lars R för körning av virkespaket med traktor!