Bryggor vid Finnaholmen

Nu är södra flytbryggan på plats vid Finnaholmen.

Nytt för i år är även en ny flytbrygga på öns norra sidan (mot Esa-näset) som ersätter den utslitna fasta bryggan som revs tidigare i år. Den nya fina bryggan kom på plats efter 3 timmars bogsering och 6 timmars arbete med förtöjning etc. Det som återstår att fixa är den fasta delen av bryggan som ännu är provisorisk.

Stort tack till alla inblandade för denna insats!