Vattennivåer

Regleringsdata Mållången:Kamera 510
Vattennivåer
Vattennivåer – Senaste 5 åren
VårVattennivåer – Urval
VårVattennivåer – Alla

 

FÖLJANDE GÄLLER FÖR REGLERINGEN:

För Mållången gäller följande nivåer enligt vattendom fr.o.m. 1942: Dessutom gäller för Mållången som tillägg en miljödom fr.o.m. 2001:
Högsta dämningsgräns:
225,52 möh
A: 1 m3/s (minimitappning) skall släppas genom fiskomlöpet förbi dammen från 1:a maj – 30:de september. (uppfyllande av villkoret kräver nivån 224,80 möh eller högre) Under övrig tid skall 0,5 m3/s släppas genom fiskomlöpet.
Sänkningsgräns från vårflodens slut – 1 november: 224,02 möh B: När Mållångens vattenstånd är så lågt att minimitappningen inte kan släppas genom fiskomlöpet, skall minimitappningen släppas genom dammen.
Sänkningsgräns övrig tid: 223,02 möh C: Från Tälningen skall minimitappningen 0,2 m3/s tappas till Mållången från 1:a maj – 30:de september. Under övrig tid gäller minimitappning från Tälningen till Mållången 0,1m3/s
“Normal” trivselnivå sommartid: 225,10 – 225,30 möh
Gamla kvarnen -Mållångens utlopp
Gamla kvarnen -Mållångens utlopp