Hjärtstartare

Från 2012 finns det 2 st HJÄRTSTARTARE för alla er som bor runt Mållången.

En hjärtstartare finns i Skräddrabo Bygdegård
0705-660168

Den andra finns i Mållångssta i den olåsta kontorsdelen i Lindbloms garage
0271-50036 & 0703-219980

Dessutom finns det en tredje på Skålsjögården
0271-52040 & 0703-400058

LARMLISTA som visar namn och telefonnummer till de som genomgått utbildning. Klicka här

Ny bro över Häsboån på Skräddrabonäset – 2010-10-20

Mållångens Intresseförening har ordnat ny bro över Häsboån på Skräddrabonäset

Den gamla bron över Häsboån på Skräddrabonäset har tjänat ut och började bli riskabel att gå på. En bro har funnits på stället i långa tider och har ingått i en vallväg mellan Skräddrabo och Hibovallarna. En gammal  kavelbro finns anlagd på myren omedelbart söder om bron över ån. Leden över bron används för motionspromenader, skidåkning, cykling m.m. Ett annat populärt fritidsnöje är båtsafari från åmynningen i sjön och uppströms, där man kan se och uppleva olika djur och fåglar. Den gamla, nu ersatta bron hindrade fortsatt båtfärd medan den nya har höjts, så att mindre båtar kan fortsätta uppströms förbi bron.

Initiativet till den nya bron har tagits av Hans Degerman, som förhandlat med markägarna och med Ovanåkers kommun, vars arbetslag har byggt den nya bron. Projekteringen har gjorts av Hans Degerman och Bo Hedlund, två av föreningens tidigare ordförande. Föreningen har ansökt om medel från Mållångens regleringsfond, som beviljade 7 500 kr till projektet, som täcker kostnader för arbetet.

Hasbobron101013