Bryggor vid Finnaholmen

Nu är södra flytbryggan på plats vid Finnaholmen.

Nytt för i år är även en ny flytbrygga på öns norra sidan (mot Esa-näset) som ersätter den utslitna fasta bryggan som revs tidigare i år. Den nya fina bryggan kom på plats efter 3 timmars bogsering och 6 timmars arbete med förtöjning etc. Det som återstår att fixa är den fasta delen av bryggan som ännu är provisorisk.

Stort tack till alla inblandade för denna insats!

Glädjande nyheter!!

Vi är glada att kunna meddela att Länsstyrelsen avser att ansöka om omprövning av dagens regleringsbestämmelser för sjön Mållången. Detta efter att ärendet åter lyfts och under närmare ett års tid dryftats och diskuterats mer intensivt med berörda intressenter. Under denna period har styrelsen ett flertal tillfällen framfört Intresseföreningens uppfattning om den nuvarande regleringen samt behovet av ändrade regleringsbestämmelser.

Länsstyrelsen delar därmed Intresseföreningens, och andras, uppfattning om behovet av en ny tydligt utformad sänkningsgräns under perioden vår till höst som säkerställer fiskvägens funktion samt tar hänsyn till allmänna naturvårdsintressen.