Glädjande nyheter!!

Vi är glada att kunna meddela att Länsstyrelsen avser att ansöka om omprövning av dagens regleringsbestämmelser för sjön Mållången. Detta efter att ärendet åter lyfts och under närmare ett års tid dryftats och diskuterats mer intensivt med berörda intressenter. Under denna period har styrelsen ett flertal tillfällen framfört Intresseföreningens uppfattning om den nuvarande regleringen samt behovet av ändrade regleringsbestämmelser.

Länsstyrelsen delar därmed Intresseföreningens, och andras, uppfattning om behovet av en ny tydligt utformad sänkningsgräns under perioden vår till höst som säkerställer fiskvägens funktion samt tar hänsyn till allmänna naturvårdsintressen.

Kultur & Lyskväll vid Mållången

Lyskvall

Den 29 Augusti 2015 var det åter dags för vår årliga kultur och lyskväll
bland stugorna runt om vid Mållången.

Vid Mållångens strand i Skräddrabo
bjöds det på musik och underhållning till Wanjas

Det serverades även kolbullar under kvällen

Paketpris med möjlighet att besöka muséet

Styrelsen, Mållångens intresseförening
Styrelsen, Skräddrabo bygdegårdsförening